Lamina Diş Tedavisi

 

Porselen lamina restorasyonlar (yaprak porselen) nedir?

Estetik olgusu ve estetik beklentiler, insan hayatında önemli bir yerdedir. Fiziksel estetik insanların psikolojisine, diğer insanlarla ilişkisine ve sosyal statüsüne olumlu katkı yapar.

Diş hekimliğinde de beklentilere daha fazla cevap verebilmek için yapılan çalışmalar sonucunda yalnızca sağlık ve fonksiyon değil, aynı zamanda estetiğin de sağlanması mümkün olabilmiştir Günümüzde; gelişen teknoloji ve yükselen hayat standardı ile hem materyallerde ilerleme gerçekleşmiş, hem de daha az madde kaybı ile daha sağlıklı restorasyonların gelişimi sağlanmıştır. Dişlerde mevcut olan,beyazlatma  teknikleri ile giderilemeyen renklenmeler, diastema ve çapraşıklıklar, aşırı diş çürükleri, abrazyon ve diş kırılması sonucu meydana gelen doku kayıpları, ön grup dişlerin estetik problemlerini oluşturmaktadır. Diş dokusunu olabildiğince koruyan tedavi çeşitlerinden olan porselen lamina restorasyonlar, sıklıkla kullanılan restorasyonlardır. Tedavi edilecek dişin labial yüzeyine, ince tabaka şeklinde laboratuvarda hazırlanan porselen restorasyonun, adeziv sistem ve kompozit rezin yapıştırma simanı ile dişe uygulanmasına lamina restorasyon denir. 

 

Porselen lamina restorasyonlar kimlere uygulanır?

Daha önceki yıllarda ön dişlerin estetiği sadece, dişlerde büyük madde kayıplarına neden olacak şekilde hazırlanan kronlarla sağlanıyordu. Bu durum özellikle genç hastalarda pulpa ve dişeti dokusu üzerinde istenmeyen reaksiyonlara yol açabiliyordu. Doğru bir endikasyonla porselen lamina restorasyonlar, estetik seramik kronların alternatifi olabilmektedirler. Porselen lamina restorasyonlarda daha az miktarda yapılan diş preparasyonu ile geri dönüşümü mümkün olmayan pulpa hasarları engellenmektedir. Porselen lamina restorasyonlar;

·        Çeşitli nedenlere bağlı diş renklendirmelerinde,

·        Ön bölge dişlerindeki diastemaların kapatılmasında,

·        Çeşitli tipteki mine hipoplazisi ve malformasyonlarında,

·        Dişlerin labial yüzlerindeki hijyenik ve estetik olmayan restorasyonların varlığında,

·        Tutuculuk için yeterli miktarda mine dokusuna sahip erozyona uğramış dişlerde,

·        Lateral kesicilerin eksikliğinde: Kaninin kronal formu lateral dişi taklit edecek şekilde porselen laminalarla    değiştirilebilmektedir.

·        Kısmen rotasyona ve malpozisyona uğramış dişlerin düzeltilmesinde,

·        Pulpanın geniş olduğu dişlerde geri dönüşümü olmayan hasarlar oluşturmadan dişlerin kronlarla restore edilmesinin zor olduğu durumlarda,

·        Klinik kron boyu kısa dişlerin uzatılmasında,

·        Yaşlanma sonucu, alınan gıdalar nedeniyle, bulimia gibi hastalıklar nedeniyle aşınmaların olduğu dişlerde uygulanabilmektedir.

 

Porselen lamina restorasyonlar nasıl yapılır?

Ön dişlerde estetiği sağlamak amacı uygulanan porselen lamina restorasyonlar konservatif (koruyucu) bir tedavi metodudur. Mine seviyesinde yapılan yüzeysel preparasyon sağlıklı diş dokusunda minimal kayba neden olur. Lamina restorasyonlarında diş preparasyon miktarı; dişeti problemlerinin oluşmasını engelleyecek, porselen lamina kenarlarında kırık riskini azaltacak, dişlerin renklenmelerini saklayacak, porselende stres dağılımını sağlayacak, dişler arası boşlukları gizleyebilecek şekilde planlanır. Tedavi tamamlanana kadar geçici akrilik veya kompozit restorasyonlar hazırlanır. Hastanın hem estetik hem de fonksiyon devamlılığı sağlanır.   

 

Porselen lamina restorasyonlar yapılırken ağrı olur mu?

Porselen lamina restorasyonlar koruyucu diş tedavi yöntemi olduğu için diş üzerinde mine seviyesinde preparasyonlar hazırlanır. Mine seviyesinde olmasına rağman tedavi süresince gerekli olduğunda lokal anestezi uygulanır. Hastanın ağrı duyması engellenir. Hazırlanan geçici restorasyonlar ile tedavi süresince diş hassasiyeti azaltılır. 

 

Porselen lamina restorasyonlar yapıldıktan sonra nelere dikkat etmeliyim?

Diş sıkma, bruksizm, pipo ya da sert cisim ısırma gibi parafonksiyonel alışkanlıklarda, porselen lamina restorasyonlar aşırı kuvvete bağlı olarak kırılabilmektedir. Porselen Lamina restorasyonların diş ile bağlantısı porselenin kırılma direncini artırmasına rağmen parafonksiyonel alışkanlıklarda ortaya çıkan negatif kuvvetler porselen kırıklarına sebep olmaktadır. Tedavi tamamlandıktan sonra hastanın mutlaka ani travmalara karşı dikkatli olması ve klasik ağız ve diş sağlığı bakımını uygulaması gerekmektedir.    

 

Porselen lamina restorasyonlar renk değiştirir mi /kırılır mı /dişim alttan çürür mü?

Porselen lamina resorasyonlar abrazyona ve aşınmaya dayanıklıdır, su absorbsiyonu çok düşüktür, yüzeyleri çok iyi cilalanmıştır. Porselenin yüzeyi glaze işlemine tabi tutulduğundan pürüzlü değildir ve bu nedenle renk değişimi olmaz. Diş ve porselen arası bağlantı çok kuvvetli olduğu için çürük oluşumu gözlenmez.

 

Porselen lamina restorasyonları ilerleyen yıllarda değiştirmem gerekir mi?

Porselen lamina restorasyonlar tamamlandıktan sonra hasta ağız ve diş sağlığına dikkat etmeli ve 6 aylık randevular ile diş hekimi kontrollerini aksatmamalıdır. Porselen lamina restorasyonların yüzeyi cilalanmış olduğundan, periodontal dokuların sağlığını etkilememektedir. Cilalı yüzeylerde plak tutunması az olmakta, ağız hijyeni iyi olan hastalarda diş eti sınır bölgelerinde restorasyona bağlı çekilmeler görülmemektedir. Aşırı travmaya maruz kalmayan restorasyonlar uzun dönemde sağlıklı kullanılabilmektedir.  

 

Lamina Diş Tedavisi - Allianoi Ağız ve Diş Sağlığı