Flor uygulaması nedir?

Koruyucu diş hekimliğinin yapıtaşlarını fissür örtücüler ve flor uygulamaları oluşturmaktadır.

Flor, içtiğimiz suda, et, çay ve yumurtada da bulunan doğal bir mineraldir. Çürüğü önleme mekanizmaları için de en etkin korumayı flor sağlar. Flor dişin minesinin yapısına katılarak dişin yapısal olarak daha güçlü ve çürüklere karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Dişlerin ağız ortamına çıkmaya başladığı ilk 4 yıl, dişlerin mineleri olgunlaşmadığından, çürüklere karşı dayanıksızdır ve flor uygulamaları ile yapıları daha güçlü hale getirebilirler.

 

Flor uygulaması ile çürükler önlenebilir mi?

Florlu diş macunlarının, diş çürüklerini önlemede etkin bir rol oynadığı saptanmıştır. Yüksek  ve orta çürük risk grubundaki bireylerde  düzenli flor uygulamaları ve iyi bir oral hijyen ile çürükler büyük oranda azaltılabilmektedir. Her gün, düzenli olarak florlu diş macunlarının kullanılmasıyla diş çürüklerinde en az % 20-40 oranlarında azalma kaydedildiği bildirilmektedir. Ama flor uygulaması yapılmış olsa dahi, en önemli nokta çocuğunuzun ağız hijyenini iyi sağlamasıdır. Çürüklerin tedavisi ve koruyucu tedavileri yapıldıktan sonra çocuğunuz ağız hijyenini güzel sağladığı takdirde çocuğunuz ağız ve diş sağlığını uzun yıllar idame ettirebilecektir. Tabii ki ağız hijyeninin de sağlanmasında iyi bir takip önemlidir. Bu nedenle doktorunuzun vereceği kontrol randevularını lütfen aksatmayınız.

 

Flor uygulaması ne şekillerde yapılabilir?

Flor uygulaması sistemik ve topikal olarak iki şekilde yapılabilir. Sistemik uygulama flor tabletler, damlalar gibi florun tüm vücuda yayılmasıyla etki gösterir. Bu uygulamalarda hem tüm vücuda etki ettiği, hem de dişteki dozu çok düşük olduğu için tercih edilmemektedir. Dişteki asıl etkin korumayı sağlayan uygulama çeşidi; topikal flor uygulaması, yani florlu jel, köpük veya verniklerin direkt olarak dişe uygulanmasıdır.

Flor jel uygulamasında farklı aroma ve kokulara sahip olabilen jel formundaki flor dişler kurutulduktan sonra taşıyıcı kaşıklar yardımıyla 1-4 dakika kadar dişlere tatbik edilir. Flor jel uygulaması sonrasında ağızdaki fazla flor tükürük emici ile çekilir, ağızdaki kalan florun tükürülmesi gerektiği için küçük çocuklar bunu tam sağlayamayacağından 6 yaş altı çocuklarda jel uygulamaları tercih edilmez. 5 yaş ve altı çocuklarda hemen dişlerin üzerini kaplayarak kuruyan flor vernik uygulamaları tercih edilir.

Flor verniği uygulaması dişler kurutulduktan sonra krem kıvamındaki florun özel bir fırça yardımıyla dişlere tatbik edilmesidir.

 

Flor uygulamasından sonra nelere dikkat etmeliyim?

Flor uygulamasından sonra 30-60 dakika kadar çocuğunuz bir şey yiyip içmemelidir. Flor vernik uygulaması yapıldı ise uygulamanın yapıldığı akşam dişlerini fırçalamamalıdır, ertesi gün sabahtan itibaren tekrar düzenli fırçalama işlemine başlanmalıdır.

 

Ne kadar sıklıkla flor uygulaması yaptırabilirim? Bir kere flor uygulaması yeterli midir?

Çocuğunuzun çürük risk durumuna göre flor uygulaması 3-6 ayda bir yapılabilir. American Academy of Pediatric Dentistry(AAPD)’nin flor uygulaması için yayınladığı guideline’a (rehber) göre yüksek çürük risk grubundaki bireylerde  3 ayda bir flor uygulaması yapılırken, orta risk grubu çocuklarda 6 ayda flor uygulaması yapılmalıdır. Düşük çürük risk grubundaki çocuklarda ise macunların içerisindeki flor miktarı yeterli korumayı sağlamakta olup, ekstra flor uygulamasına gerek yoktur.

Ayrıca çocukların 6-7 yaşında başlayan diş değiştirme dönemi 12-13 yaşına kadar sürmektedir ve bu dönemde yeni çıkan dişlerde flor uygulaması ile korunabilmektedir. Dişlerin olgunlaşma döneminin 4 yıl olması dikkate alındığında, 16-17 yaşında flor uygulaması yapıldığında dahi çocuğunuzun bu dönemde olgunlaşma döneminde olan 2. azı dişinin uygulanan flor ile yapısı güçlendirilecektir. Bu dönem sonrasında uygulanan flor diş yapısına katılamayıp sadece hassasiyeti azaltma, başlangıç çürüklerinin tedavi edilmesi gibi etkileri özellikleri etkili olacaktır. 6-7 yaş öncesinde uygulanan flor ise süt dişlerine etki etmektedir.

 

Flor uygulaması zararlı mıdır?

Flor vernik uygulamasında flor dişlere sürüldükten hemen sonra tükürükle temas ederek sertleşir, bu nedenle yutulum ve florür intoksikasyon riski yok denecek kadar azdır. Bu nedenle 6 yaş altındaki çocuklarda dahi güvenle kullanılabilmektedir.

 Florun günde 2mg veya daha fazla yutulması dişlerde beyaz beneklenmelere yani florosise neden olabilir. (Florosis için en kritik dönem çocuğun 15-30 aylık olduğu dönemdir.) Fakat çocuğunuzun florlu diş macunu ile dişlerini fırçalaması veya flor vernik uygulaması ile bu dozlara ulaşması imkansızdır. Florun sindirim sisteminde etkilerinin olabilmesi için yaklaşık 10kg’lık bir çocuğun 45gr’lık macunu (1tüp erişkin macunu-yaklaşık 1-5mg/kg) yutması gerekmektedir. Erişkin macunlarındaki flor oranı çocuklar için fazla olduğundan çocuğunuzun yaşına uygun flor içeren macun tercih etmelisiniz. Bu konuda çocuğunuza uygun macunu hekiminize danışarak öğrenebilirsiniz.

Florun negatif etkilerinin oluşmaması için çocuğunuzun doğru macunu kullandığına emin olun ve çocuğunuzun macunu yutmamasına dikkat ediniz. 3 yaşa kadar olan çocuklarda pirinç tanesi kadar, 3-6 yaş arası çocuklarda bezelye tanesi kadar macun kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca macunu fırçanın üzerine resimdeki gibi sürüntü şeklinde koymanız macunun  yutulma ihtimalini azaltacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          Sürüntü şeklinde macun kullanılması Bezelye tanesi kadar macun örneği

 

 

Türk Dişhekimleri Birliği Florür durum raporu:

http://www.tdb.org.tr/userfiles/files/DURUM_RAPORU_Florur_08_06_2016.pdf

 

The European Academy of Paediatric Dentistry’ nin flor rehberi:

https://www.eapd.eu/uploads/82C0BD03_file.pdf

 

The American Academy of Pediatric Dentistry’ nin flor rehberi:

https://www.aapd.org/globalassets/media/policies_guidelines/bp_fluoridetherapy.pdf

 

Pedodonti - Allianoi Ağız ve Diş Sağlığı