ALL ON 4 IMPLANT

21. yüzyıl teknolojinin inanılmaz ilerlediği ve bu gelişmeler sayesinde de hayatımızın birçok alanında rahata erdiğimiz bir dönem oldu. Bilgisayarların günlük hayatımızdaki kullanımı ile meslek alanlarında büyük kolaylıklara sebep olan teknolojiler geliştirildi. Medikal çalışmalarda da bu teknolojilerin kullanımı insan sağlığına ait birçok sorunun çözülmesini sağladı.

Teknolojik gelişmeler, diş hekimliğinin her dalını etkilediği gibi, implant tedavisine de birçok yeni sistem kazandırmıştır. Günümüzde implant tekniği, teknolojisi ve bilimi, gün geçtikçe daha da ilerlemektedir. 

Son on yılda implant çalışmaları alanında öne çıkan gelişmelerden en dikkat çekeni “navigasyon“ ya da “rehber (guide)” kullanılarak yapılan implant yerleştirmeleridir. Bu sistemlerin temeli, 3D (üç boyutlu) tomografi verisi üzerinde yapılan implant tedavisi planlanmasından sonra uygun bir cerrahi şablon üretilmesi ve cerrahi uygulamanın bu şablona sadık kalınarak gerçekleştirilmesidir. 

Tekniğin en büyük avantajı doğru açı ve konumda, kemik anatomisine uygun implantı yerleştirmeyi sağlayabilmesidir. Mukoza kaldırmaya gerek kalmaksızın cerrahi işlemin yapılması daha az ödem ve ağrı oluşmasını ve yumuşak doku iyileşmesinin daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlar. Bir başka avantajı ise hastalarda cerrahi sonrası oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltmasıdır. Bu tekniğin kullanılması ile dişsiz çenelerde geçmişte sabit protezler için en az 6-8 implant kullanılması gerekirken, günümüzde daha az sayıda implant kullanılarak sabit diş yapımı güncel hale gelmiştir.

All on 4 diye adlandırılan bu yöntemle kemik grefti uygulamasına ve dolayısıyla birden çok sayıda cerrahi işlem yapılmasına gerek kalmadan, maliyet ve zamandan tasarruf imkanı sağlayarak tedaviyi kolaylaştırmıştır. Her iki çenede de uygulanan yöntem, özellikle alt çenede implant uygulamalarında kullanılır. Sistemde kullanılan implantlar standart titanyum implantlardır, ancak temel fark tamamen dişsiz ağızlarda tek çeneye 6-8 implant yerine sadece 4 implant ile tedavinin tamamlanmasıdır. All on 4 sisteminde bilgisayar destekli bir simülasyon programında rehber protezler hazırlanır. Daha sonra bu rehber protezlerin yardımıyla, çene kemiğine yalnızca 4 implant yerleştirilip, bunların üzerine aynı gün akrilik geçici protezler yapılarak hastanın aynı gün klinikten dişli olarak ayrılması sağlanır. İki implant çene kemiğinin ön kısmına 90 derece açıyla, diğer iki implant ise arka kısma 45 derece açıyla yerleştirilir. Yaklaşık 4 ay sonra ise bu 4 implantın üzerine hastanın daimi porselen dişleri yapılarak tedavi tamamlanır.

 

Hangi vakalar All On 4 için uygundur?

Kemik miktarı az ve yetersiz olan hastalar.

İmplant uygulanmasını engelleyen herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan hastalar.

Fazla sayıda implant konulmasını istemeyen, tek seansta implantlarının yerleştirilmesini isteyen hastalar.

All on 4 sistemi gibi cerrahi rehber kullanılarak çalışılan sistemlerden biri de R2-Gate’tir. Bu sistemde üç boyutlu görüntüleme ile elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan hassas cerrahi şablonlar ile beraber hastaların protezlerinin ve geçicilerinin hazırlanması sağlanır. İmplant yerleştirilmesini takiben hasta klinikten yeni daimi porselen dişleri ile ayrılır. R2-Gate sisteminde, implantların üst yapıya uygun yönlendirilmesiyle, optimum yerleştirilme sağlanır. İmplant tedavisi için gerekli olan, porselen üst yapı dizaynı, kemik durumu, dişeti şekli, dişler arası ilişkiler tek bir sistem içerisinde öngörülür ve değerlendirilir. Bu değerlendirmelerin ardından elde edilen cerrahi rehber ile minimum doku kaldırılarak, implantlar yerleştirilir. Bilgisayarlı sistemlerle elde edilen daimi porselen dişler ise implant konulduğu gün hasta ağzına yerleştirilerek tedavi tamamlanır.

Artık diş eksikliğine bağlı fonksiyon ve estetik kayıpların giderilmesi uzun süreçli tedaviler yerine diş hekiminize muayene olmak ve çağdaş tedavi yöntemleri kullanılması ile hızlıca tamamlanabilmektedir. Mutlulukla gülümseyin..

 

All On 4 Implant - Allianoi Ağız ve Diş Sağlığı