3 boyutlu görüntüleme (3D volumetrik tomografi -CBCT) nedir?

Dental tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin 3 boyutlu  görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Tomografi görüntüsü ile normal röntgen filmlerinde görülmeyen kemik ve yumuşak doku detayları görülebilmektedir. 

 

3 boyutlu  görüntüleme ne işe yarar?

3 boyutlu görüntüler kesit kesit veya  hacimsel görüntüler vererek hastaların hem kemik hem de yumuşak doku detaylarının daha  detaylı olarak görünmesini, dolayısıyla normal röntgen filmlerine göre hastalıkların daha detaylı teşhis edilmesine  olanak  sağlarlar.

3 boyutlu görüntüler aynı zamanda  SLA adı verilen cihazla birlikte kullanılarak, 3 boyutlu  gerçek modellerin elde edilmesinde de kullanılırlar.

 

3D görüntüleme hangi alanlarda kullanılır?

3 boyutlu görüntüleme özellikle implant cerrahisi, çene cerrahisi, ortodonti ve ortognatik cerrahide  yoğun olarak kullanılmaktadır.

İmplant cerrahisinde önceden bir yazılım ile sanal olarak hastanın çenesine  yerleştirilen implantlar,  SLA 3 boyutlu yazıcı ile hazırlanan bir rehber yardımıyla aynı şekilde ağıza uygulanabilmektedir. Bu uygulama şeklinde implant hatasız bir şekilde,  en uygun yere yerleştirilir.

Ortognatik cerrahi de 3 boyutlu görüntülemenin yoğun olarak kullanıldığı tedavilerden biridir. Çene kemiğindeki bozukluklar bu yöntemle önce teşhis sonra da tedavi edilir. 3 boyutlu Dolphin yazılımı sayesinde hastanın çene ameliyatları önce bilgisayarda en ince detayına kadar yapılır, daha sonra hazırlanan rehber ile çene ameliyatı yapılır. Bu  yöntem ortognatik çene cerrahisinde en gelişmiş yöntemdir.

 

SLA 3D modelleme nedir?

Kliniğimizde SLA modelleme nasıl yapılmaktadır?

SLA, Stereolithografi teknolojisi, 3 boyutlu modelleme/yazma teknolojilerinden birisidir. Hammaddesi reçine, lazer ışını ile 3 boyutlu veri kullanılarak katman katman gereken profilde işlenerek katı model elde edilir. Elde edilen model şeffaf, dayanıklı, sterilize edilebilen bir modeldir.

Kliniğimizde kullanılan Stereolithografi cihazı teknolojisi, 3D systems firması tarafından icat edilmiş, geliştirilmiş olan bir teknolojidir. İlk defa 1989 yılında ticari ürün haline getirilmiştir. Kliniğimizde kullanılan 3D Systems SLA 250 modelidir.

Radyolojik tetkikten gelen veri, işlenerek bilgisayar ortamında 3 boyutlu model elde edilir. Model üzerinde, inceleme çalışmaları yapıldıktan sonra;  biomodel elde edilir ve hekime sunulur. Elde edilen bu biomodel, hastanın kemiğinin birebir kopyasıdır.

 

3 Boyutlu Teşhis - Allianoi Ağız Diş Sağlığı