İstanbul Dişhekimleri Odası’nın düzenlediği törende; kurucumuz Doç. Dr. Toros Alcan, ‘’meslekte 25. Yılı ‘’plaketini oda başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay’dan aldı.

Devamı »